ŁADOWACZ CYKLOP - Stary typ

Uniwersalny zestaw uszczelnień 
17 - siłownik podpory CJ2 - 80/45/200z
18 - siłownik wysięgnika CJ2 - 80/45/630Gz
19 - siłownik chwytaka CJ2 - 80/45/320z
20 - siłownik obrotnicy CJ5 - 80/45/630GRz

ŁADOWACZ CYKLOP I T-214 1/3

CJ2F 16-80/45/200B kpl. uszcz. sił. podpory i chwytaka
CJ2F 12-80/45/630 kpl. uszczelnień siłownika wysięgnika
CJ5D-P-80/45/630GW kpl. uszczelnień siłownika obrotnicy
RBS-10RII-160-PxR5xR5xR5xP/L kpl. uszcz.rozdz.oleju
721407075 kpl. uszcz.przegubu hydraulicznego(uniwersalny)

Ładowacz NuJN-100

00.1001A kpl. uszczelnień siłownika chwytaka
02.0001  kpl. uszczelnień kolumny obrotowej
03.0001  kpl. uszczelnień siłownika poprzecznego
06.1001  kpl. uszczelnień siłownika wsporników L i P
07.2001  kpl. uszczelnień siłownika teleskopowego
08.001A  kpl. uszczelnień siłownika podwójnego 

Ładowacz ciągnikowy ND5-014, ND5-015, ND5-032

Ładowacz ciągnikowy ND5-014, ND5-015, ND5-032
03,04 63x200 L i P; 05,06 63x400 L i P;
07,08 63x560 L i P - uszczelnień uniwersalny

Ładowacz zawieszany chwytakowy T-274 "TROLL" 350

Komplet uniwersalny siłowników: 
		korpusu obrotowego CJ5F-16-80/45/320DGw, 
		wysięgnika krótki CJ2F-16- 80/45/400DGzP,
		wysięgnika długi CJ2F-16-80/45/500DGzP
komplet uniwersalny siłowników: 
		chwytaka CJ2F-16-63/36/500zP,
		łyżki podsiębiernej CJ2F-16-63/36/200zN
Rozdzielacz suwakowy oleju RBS-10RII-160-P-R5xR5xR5xR5xL

Ładowacz ciągnikowy czołowy TUR

TUR  STARY TYP - kpl. podwójny na 2 siłowniki
TUR - 1,2,3 kpl.uszcz.sił. podnoszenia (podwójny)
TUR - 5   kpl.uszcz.sił. podnoszenia (podwójny)
TUR - 6 T-359 kpl.uszcz.sił.łyżki CJ-S07-80/45/400

Ładowacz T-174 produkcji NRD Fortschritt

B2 - 40 x 63 x 250 kpl. uszcz. siłown. chwytaka-podwójny
B2 - 50 x 110 x 320 / 500 kpl. uszcz. siłownika chwytaka
B2 - 56 x 90 x 1000  kpl.uszcz.siłown. podpory wysięgnika
B2 - 70 x x110 x 800 kpl.uszcz.siłown. ramienia i stóp
513116607 komplet uszczelnień siłownika wyrównawczego
      przedniego zawieszenia
Komplety pierścieni ślizgowych T-174 
(p.dociskowy 2szt, tuleja przecięta,
 p.prowadzący, p.spieniony, p.zabezpieczający 2 szt.)

B2 - 50 x 110 x 320/500 - siłownik chwytaka 
B2 - 56 x 90 x 1000 - sił. podpory wysięgnika 
B2 - 70 x 110 x 800 - siłownik ramienia i stóp

Ładowacz UNHZ-500 / ND4-033

92-144/16; 92-145/17; 92-147/14 i 15; 92-148/18
uniwersalny komplet uszczelnień do siłowników : 
wysięgnika, ramienia, chwytaka i podpory
04 kpl. uszczelnień siłownika poprzecznego
08/1, 08/2 kpl. uszczelnień rozdzielacza oleju

Ładowacz UNHZ-750 / ND4-027

26-031/05 kpl. uszczel. siłown. poprzecznego
92-110/32 kpl. uszczel. siłown. wysięgnika i ramienia
92-111,112 /35 kpl.uszcz.siłownika podpór i chwytaka